9 Kasım 2015 Pazartesi

Antalya: 11.11.-12.11.2015 - Bir Çocuk – İki Dil: Türk-Alman Kreşlere Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Müfredat Çalışmaları | Ein Kind – Zwei Sprachen: Curriculare Überlegungen zur Ausbildung von Erziehern für deutsch-türkische Kitas

Bir Çocuk – İki Dil: Türk-Alman Kreşlere Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Müfredat Çalışmaları | Ein Kind – Zwei Sprachen: Curriculare Überlegungen zur Ausbildung von Erziehern für deutsch-türkische Kitas / 11-12 Kasım | November 2015, Antalya

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) ile Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT), Friedrich Ebert Stiftung Derneği İstanbul desteğiyle | Eine gemeinsame Veranstaltung von Zentrum für Europäische Studien der Akdeniz Universität (AKVAM) und Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik (Hei-MaT) und mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung Istanbul

Program | Programm

11. Kasım | November 2015

13.30

Açılış | Eröffnung

13.45-15.00

Çok Dilliliğin Getirdiği Fırsatlar ve Zorluklar | Chancen und Herausforderungen durch Mehrsprachigkeit
 • Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
 • Prof. Dr. Havva Engin, Eğitim Bilimleri Üniversitesi | Paedagogische Hochschule, Heidelberg
 • Dr. Yaşar Aydın, HafenCity Üniversitesi | HafenCity Universität, Hamburg
 • Dr. Aylin Yıldırım Tschoepe, Harvard ve Boğaziçi Üniversiteleri | Universitäten Harvard und Boğaziçi
 • Dr. Nihal Durmuş, Katholik Üniversitesi | Katholische Universität, Eicstätt-Ingolstadt
15.15-17.00

Erken Çocukluk Döneminde Çokdilli Eğitim ve Türk Kökenli Göçmen Çocukların Durumu: Ülke Örnekleri | Mehrsprachige frühkindliche Bildung und Situation der Kinder mit türkischem Migrationshintergrund - Länderbeispiele
 • Dr. Reyhan Kuyumcu, Kiel Üniversitesi | Universität Kiel, Kiel
 • Dr. Jennifer Hartog, Serbest Araştırmacı | freie Forscherin, Toronto
 • Assoc. Dr. Seyfi Özgüzel, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • Prof. Dr. M. Ali Akıncı, Université de Rouen, Mont Saint Aignan Cedex
 • İrem Bezcioğlu Göktolga, Tilburg Universitesi | Universität Tilburg
 • Dr. Marina Burd, MITRA e.V., Berlin
12. Kasım | November 2015

10.00-12.00

İki Dilli Kreşlerde Uygulamalar: Fırsatlar ve Deneyimler | Der Bildungsalltag in bilingualen Kindertagesstätten: Chancen und Erfahrungen
 • Prof. Dr. Ural Manço, Aksaray Üniversitesi | Aksaray Universität
 • Sevgi Uysal-Şahin, Müslüman Kreşi Lâlezâr – Tulpengarten | Muslimischer Kindergarten Lâlezâr – Tulpengarten, Mannheim
 • Berrin Nakipoğlu-Schimang, KITA “Dostluk”-Freundschaft, Frankfurt a. Main
 • Elif Welsh, Fröbel e.V., Istanbul
 • Katja Abzieher, Gençlik Kurumu | Jugendamt, Mannheim
13.30-14.45

Erken Çocuklukta İki Dilli Eğitim İçin Öğretim Müfredatı Önerileri | Hochschuldidaktische Anregungen für bilinguale frühkindliche Bildung
 • Prof. Dr. Havva Engin, Eğitim Bilimleri Üniversitesi | Paedagogische Hochschule, Heidelberg
 • Prof. Dr. Peter Doye, Teknik Üniversite | TU, Braunschweig
 • Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Hacettepe Üniversitesi | Hacettepe Universität, Ankara
 • Prof. Dr. Jochen Rehbein, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
 • Doç. Dr. Zeliha Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
 • Dr. Reyhan Kuyumcu, Kiel Üniversitesi | Universität Kiel, Kiel
15.00-16.15

Çift Diplomalı İki Dilli Eğitim Bölümünün Kuruluşu İçin Gereken Unsurlar | Aspekte des Aufbaus eines Studienganges für bilinguale frühkindliche Bildung mit Doppelabschluss
 • Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
 • Doç. Dr. Mehmet Canbulat, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
 • Doç Dr. Bengül Çetintaş, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
 • Prof. Dr. Havva Engin, Eğitim Bilimleri Üniversitesi | Paedagogische Hochschule, Heidelberg
 • Doç. Dr. Zeliha Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz Universität, Antalya
16.15-17.30

Değerlendirme Oturumu ve Kapanış | Abschlusssitzung

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme