28 Şubat 2014 Cuma

Mannheim: Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi Tanıtım Programı

7 Mart 2014 tarihinde saat 14:00 - 15:30 arasında
Mannheim'de Yavuz Sultan Selim Camii'nde
(Luisenring, 68159 Mannheim, Tel.: 0621 4548283)
Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi tanıtımı yapılıyor.

18 Şubat 2014 Salı

Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi'nin Gaggenau Bilgilendirme Toplantısı YapıldıGaggenau ve Çevresi Türk Okul
Aile Birliği Başkanı
Mahmut Pervaneli
Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi (Pädagogische Hochschule Heidelberg) bünyesinde faaliyet gösteren Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT) ile Baden Türk Okul Birlikleri Dernekleri Federasyonu; T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın malî desteğiyle 2013 yılı Aralık ayından itibaren başlattıkları "Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi" Projesi kapsamında, 15.02.2014 günü projenin hedeflerini ve içeriğini Gaggenau kentinde Türkiye kökenli velilere tanıttı.

T. C. Karlsruhe Başkonsolosluğu
 Eğitim Ataşesi Hasan Ünsal
Gaggenau ve Çevresi Türk Okul Aile Birliği'nin Başkanı Mahmut Pervaneli'nin açılış konuşmasından sonra, sırasıyla T. C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hasan Ünsal, Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT) Direktörü Prof. Dr. Havva Engin ve Baden Türk Okul Birlikleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Ülker konunun önemine değindi.

Ardından Prof. Dr. Havva Engin "Alman Eğitim Sisteminde Velinin Rolü ve Önemi" başlıklı konferansında Alman eğitim sistemi, bu bağlamda veli kavramı; velinin hakları ve yükümlülükleri üzerinde durdu.

Baden Türk Okul Birlikleri
Dernekleri Federasyonu Başkanı
Kemal Ülker
Bilgilendirme toplantısında konu hakkında söz alan katılımcı veliler, özellikle evlilik yoluyla Almanya'ya gelmiş ve Alman eğitim sistemini tanımayan veliler için, konu edinilen eğitim sistemin yapısını anlamanın çok zor olduğunu belirtti.

Katılımcı veliler, kendilerine okullarda kültür ve dil açısından yardımcı olabilecek kişilerin bulunmamasını önemli bir sorun olarak dile getirdi.

"Gaggenau Bilgilendirme Toplantısı"na katılan birçok veli, daha çok ebeveyne ve aileye ulaşabilmek için, bu tür toplantıların gelecekte, camilerde de yapılmasının doğru olacağının altını çizdi..

Heidelberg
Göç Araştırmaları ve
Kültürleraşırı Pedagoji
Merkezi (Hei-MaT)
Direktörü
Prof. Dr. Havva Engin
Proje yöneticileri, bu önerinin çok önemli olduğunu belirtti ve dikkate alınarak, camilerde de bilgilendirme toplantılarının, yanı sıra kurslarının düzenleneceğini ifade etti...

Elternakademie Heidelberg – Informationsveranstaltung in Gaggenau


Die Informationsveranstaltung der Elternakademie Heidelberg am 15.02.2014 in Gaggenau, bei der die Ziele und Teilnahmebedingungen durch die Projektleiter/innen vorgestellt wurden, stieß bei den dortigen türkischsprachigen Eltern auf deutliches Interesse. Bemerkenswert rege verlief die Diskussionsrunde nach dem Vortrag von Frau Prof. Dr. Havva Engin zum Thema "Die Rolle des Elternhauses in der Bildungsbiografie der Kinder". Viele Teilnehmer/innen beklagten, dass für viele Migranteneltern der Aufbau des deutschen Bildungssystems schwer verständlich bliebe und an den Schulen Personen, die ihnen kultur- und sprachsensibel helfen könnten, fehlten.  Besonders schwierig sei es für Eltern, die als Heiratsmigranten nach Deutschland gekommen seien und das Bildungssystem aus der eigenen Biografie nicht kennen würden.

Einige Väter regten an, künftige Informationsveranstaltungen auch in den Veranstaltungsräumlichkeiten von Moscheeverbänden anzubieten, um so noch einen größeren Kreis an interessierten Eltern zu erreichen, was von den Projektverantwortlichen positiv aufgenommen wurde und künftig entsprechend berücksichtigt werden wird.

10 Şubat 2014 Pazartesi

İkidilli Almanca-Türkçe Kitaplar Basan Yayınevleri - Birkaç Örnek

Günümüzde Almanya'da birçok yayınevi, yaygın göçmen dillerinde yayınlar çıkarıyor. Bu bağlamda Almanca - Türkçe çocuk kitaplarının sayısı da önemli ölçüde artış gösteriyor.

Aşağıda, Almanca - Türkçe eserler basan yayınevlerinden kimilerinin listesi sunuluyor.

Yayınlar, doğrudan yayınevlerinden veya kimilerinin isimleri zikredilen kitapçılardan temin edilebilir.

Yayınevleri - Birkaç Örnek
Almanca - Türkçe Çocuk Kitapları Satan Kitapçılardan Örnekler:

4 Şubat 2014 Salı

Çokdilli Çocuk Kitapları - Birkaç Örnek

 • Benjamin Bulgay; Uta Reimann-Höhn: Das schwarze Lämmlein / Kara kuzucuk / Le petit agneau noir / The black baby lamb: Ein Kinderbuch in fünf Sprachen: Deutsch,  Englisch,  Französisch, Türkisch, Russisch. Verlag: DERS-Verlag, 2012, 28 Seiten, ISBN: 978-3942918046
 • Esther Krebs Koffi, Therese Halfhide (Hrsg.): Die Bremer Stadtmusikanten in 20 Sprachen. Ein Beitrag zum interkulturellen Unterricht. 21 gefaltete Blätter, s/w illustriert, Verlag: Pestalozzianum; ISBN 978-3-03755-047-2
 • Heinrich Hoffmann / Walter Sauer (Hrsg.): Der polyglotte Struwwelpeter Mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Lateinisch, Esperanto. Verlag: Edition Tintenfaß, 2008, 80 Seiten. ISBN 978-3-943052-08-4
 • Silvia Hüsler, Radmila Blickensdorfer-Milovic: Märchen überleben. 6 Märchen in slowenischer, bosnischer, albanischer, kroatischer und deutscher Sprache 1. und 2. Schuljahr, Leseheft mit Audio-CD,  28 Seiten, A4, farbig illustriert, inkl. Audio-CD, Verlag Pestalozzianum (PHZH),2008, ISBN 978-3-03755-053-3
 • Silvia Hüsler: Besuch vom kleinen Wolf. Eine Geschichte in acht Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch). Brigg Verlag, 2006, 36 Seiten, A4, farbig illustriert. ISBN 978-3-03713-043-8
 • Silvia Hüsler: Hasenreime. Verse über Hasen und Kaninchen in 15 Sprachen, Kindergarten bis 3. Schuljahr Poster, Ausgabe 2013, 1 Poster, A2, gefalzt auf A4, farbig illustriert, inkl. 8 Beiblätter mit Übersetzungen und Aussprachehilfen, Lehrmittelverlag Zürich
 • Urs Loppacher (Hrsg.): Leben ist die Bewegung der Vogelflügel ... Gedichte von Schülerinnen und Schülern in zehn Sprachen, 32 S., s/w Zeichnungen, Verlag Pestalozzianum (PHZH), ISBN 978-3-03755-044-1

Almanca-Türkçe Okuma Kitapları – Birkaç Örnek

 • Behiç Ak: Die Stadt auf dem Wind – Rüzgarın üzerindeki Şehir. Verlag: Schulbuchverlag Anadolu, 2007
 • Arzu Gürz Abay; Sernur Işık: Lara und die Stadt der Geheimnisse – Lara ve Sırlar Şehiri. Verlag: Schulbuchverlag Anadolu, 2012, 32 Seiten, ISBN: 978-3861215134
 • Aylin Keller; Arzu Gürz-Abay; Sibel Demirtaş: Leyla und Linda feiern Ramadan – Leyla ve Linda Ramazanı kutluyorlar. Verlag: Talisa,  2011, 34 Seiten, ISBN-13: 978-3939619185
 • Katrin Barth: Alles über Fußball und American Football / Futbol ve Amerikan Futbolu Hakkında Her Şey. Mit einem Vorwort von Martin Kind. Deutsch-türkische Ausgabe. Mit Audio-CD, Sprachsteckbrief und tollen Mitmach-Seiten. Übersetzt ins Türkische von Meltem Arun. Mit Illustrationen von Christoph Clasen. Verlag: KOLLEKTION OLMS junior, 2012. 68 S., ISBN: 978-3-487-08869-3
 • Katrin Barth: Alles über Schwimmsport / Yüzme Sporu Hakkında Her Şey. Mit einem Grußwort von Michael Groß. Deutsch-türkische Ausgabe. Mit Audio-CD, Sprachsteckbrief und tollen Mitmach-Seiten. Übersetzt ins Türkische von Meltem Arun. Verlag: KOLLEKTION OLMS junior, 2012, 52 S.,  ISBN: 978-3-487-08867-9
 • Roland Mörchen: Wir gehen in die Bibliothek / Kütüphaneye gidiyoruz. Deutsch-türkische Ausgabe. Übersetzung ins Türkische von Meltem Arun. Mit Illustrationen von Katja Kiefer. Verlag: KOLLEKTION OLMS junior, 2011, 40 S., ISBN: 978-3-487-08852-5

Havva Engin: Almanya'da Türk Kökenli Göçmen Çocukların Okul Öncesi Eğitiminde İki Dilliliğin Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Havva Engin
[Havva Engin] - Almanya'da uzun yıllardan beri göçmen kökenli çocukların dil problemlerine dair yapılan tartışmalarda, bunun onların anadillerini fazla konuşmalarından kaynaklandığı tezi ileri sürülmüş ama konuyu aydınlatacak ampirik çalışmalar - birkaç istisna haricinde - yapılmamıştır.

Bu istisnalardan biri, 2000 yılında Almanya'nın dört büyük kentinde anaokulu ve ilkokulu yaşlarında olan 5000 çocukla yapılan çalışmadır. Onun sonuçlarına göre, araştırmaya katılan çocukların yarısından fazlası, gündelik hayatta hem anadillerini hem de Almancayı konuştukları belirtmiştir.

Essen kentinde 2005 yılında, kentte bulunan bütün ilkokulları kapsayan bir araştırmada da çocukların duruma ve karşısında bulunan şahsa göre ya tek dili ya da iki dili birden konuştukları saptanmıştır.

Sözü edilen çalışmaların sonuçlarına göre, göçmen kökenli çocuklar, anaokulu yaşından başlayarak, şahsa ve duruma göre, hem anadillerini hem de Almancayı kullanmaktadır.

Son yıllarda yapılan nörolojik çalışmalar, doğuştan itibaren veya üç yaşına kadar en az iki dilli büyüyen çocukların beyinlerinde dil fonksiyonunun sadece bir merkezden yürütüldüğünü ortaya koymuştur. Dokuz yaşından sonra ikinci bir dil öğrenmeye başlayan çocuklarda ise, beynin her dil için yeni bir dil merkezi oluşturduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar, iki dilliliğin çocuğun dil gelişimi süreci için, bir zenginlik olduğunu ve bir temel oluşturduğunu ortaya koymaktadır.