22 Nisan 2015 Çarşamba

Aspekte der Sprachförderung im Kontext von Mehrsprachigkeit | Çokdillilik Bağlamında Dil Destek Programları

Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi | Pädagogische Hochschule Heidelberg - University of Education bünyesinde faaliyet gösteren Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi | Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik (Hei-MaT) Direktörü Prof. Dr. Havva Engin, 23 Nisan 2015 günü Nürtingen Okul Dairesi'nin (Staatliches Schulamt Nürtingen) ve Böblingen Okul Dairesi'nin davetlisi olarak, öğretmenler için ortaklaşa gerçekleştirilen çalıştayda [Fachnachmittag der Staatlichen Schulämter Böblingen und Nürtingen zum Thema Sprachförderung am 22. April 2015 um 14 Uhr - 17 Uhr / in der Oskar-Schwenk-Schule, Schulstraße 2, 71111 Waldenbuch], "Aspekte der Sprachförderung im Kontext von Mehrsprachigkeit | Çokdillilik Bağlamında Dil Destek Programları" adlı bir sunum yapıyor.

Çalıştayın çıkış noktasını, son iki yıldan beri artarak devam eden Güney - Doğu Avrupa ülkelerinden (Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk) ve Ortadoğu'nun değişik ülkelerinden (Suriye, Irak, Afganistan) gelen göçmen çocuklarının Alman eğitim sistemine uyum konuları oluşturuyor.

Bu çocukların ortak özelliklerini, geldikleri ülkelerde sosyo-ekonomik zor şartlarda yetişmiş olmaları (örneğin Bulgaristan’dan gelen Roman kökenli öğrenciler veya Arnavutluk’tan gelen öğrenciler) ve / veya ülkelerinde yıllardan beri devam eden savaş ortamlarında yetişip, travmatize olmaları oluşturuyor.

Şu anda Alman eğitim sisteminde ve okullarında mevcut olan "Dil Eğitim Programları" (Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache gibi), bu öğrenci kitlesi için pek faydalı olamıyor; zira gelen öğrencilerin önemli bir kısmının eğitim düzeyi yetersiz kalıyor. Bu öğrencilerden kimileri daha hiç okula gitmemiş olup, okuma yazma dahi bilmiyorlar...

Prof. Dr. Havva Engin, sunumunda, öğrencilere Almanca öğretirken, onların anadillerinin de önemli bir etken olduğu hususunun altını çizerek, bunu bilimsel temellere oturtuyor. Havva Engin'e göre, zor şartlarda yetişmiş çocukların / öğrencilerin güvenini kazanıp, onları okula ve derse katabilmek için, onların bildiği anadilleri kullanıp, derste kullanmak, çocukların sisteme ve öğretmenlere güven duymasını sağlıyor.

Geçmiş yıllarda Almanya’da değişik yayınevleri tarafından en çok konuşulan göçmen dillerinde ikidilli çocuk kitapları yayınlandı. Bu kitaplarla Almanca öğrenmek, veliler ve öğrenciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Öğrenciler bilmedikleri konuları önce kendi dillerinde öğreniyor; sonra Almanca karşılıklarını okuyup, anlayabiliyor.

Prof. Dr. Havva Engin, çalıştaydaki sunumuna ek olarak katılan öğretmenlere, derste öğrencilerle hangi ikidilli kitapları okuyup, ders yapabileceklerine yönelik, başarısı uygulamada denenmiş ders metodlarını da tanıtıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme