28 Temmuz 2015 Salı

Heidelberg: 27.07.2015 - Der Bildungswert von Herkunftssprachen | Göçmen Dillerinin Eğitime Katma Değeri

Auf Einladung des Ausländerrat/Migrationsrat der Stadt Heidelberg hielt Frau Prof. Dr. Havva Engin am 27.07.2015, 17:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der „Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (ERK) Heidelberg“ auf dem Landfried-Areal im Rahmen der „Anhörung zur Pflege der Herkunftssprachen“ einen Vortrag zum Thema „Der Bildungswert von Herkunftssprachen“.

Zu Beginn ihres Vortrags wies Frau Prof. Dr. Engin darauf hin, dass die individuelle Zwei-/Mehrsprachigkeit weltweit die Normalität und Einsprachigkeit die Ausnahme darstelle. Auch von Seiten der EU würde die Zwei-/Mehrsprachigkeit der Bürgerinnen und Bürger politische Unterstützung erfahren; aktuell würden in den Staaten der EU, neben den offiziell-amtlichen Sprachen, über 400 Regionalsprachen und Dialekte gesprochen.

In Hauptteil ihres Vortrags ging die Referentin auf den Aspekt der gesellschaftlichen Anerkennung von Herkunftssprachen ein und wies darauf hin, dass insbesondere in Deutschland das Ansehen und das Prestige von (Migrations)Sprachen vom gesellschaftlich-politischen Ansehen seiner Sprecherinnen und Sprecher abhinge. So genossen Sprachen wie türkisch, arabisch, polnisch oder russisch – obwohl sie von einer großen Zahl von Menschen gesprochen würden – kaum gesellschaftliches Ansehen, so dass ihre Vermittlung in pädagogisch-schulischen Kontexten bisher kein bildungspolitisches Anliegen dargestellt habe. Dabei besäßen diese Sprachen ein großes Bildungspotenzial für die Gesamtgesellschaft und müssten stärker als bisher gesellschaftlich und bildungspolitisch wahrgenommen und anerkannt werden.

Im Schlussteil des Vortrages präsentierte Prof. Dr. Engin Studien-Ergebnisse, die zeigen, dass die Förderung der individuellen Gesamtsprachkompetenz von Schülerinnen und Schülern insbesondere positive Effekte auf den Erwerb der deutschen Sprache hat.

Im Diskussionsteil formulierte die Referentin kurz- und mittelfristige Handlungsstrategien und Vorschläge, wie die Herkunftssprachen / Migrationssprachen künftig besser in pädagogisch-schulische Angebote einzubinden wären, sodass sie allen Interessierten offen stehen.

* * *

Prof. Dr. Havva Engin, 27 Temmuz 2015 günü Heidelberg Landfried-Komplex’inde, Heidelberg Yabancılar Meclisi'nin "Anadilin Önemi" başlıklı toplantısında bilirkişi olarak "Göç, „Göçmen Dillerinin Eğitime Katma Değeri“ konulu bir konuşma yapıp, katılımcıların sorunlarını cevapladı.

Prof. Dr. Engin, konuşmasının girişinde, dünya genelinde iki-/çokdilliğin olağan bir durum olduğunun altını çizdi ve sadece çok az ülkede insanların tekdilli olduğu olgusuna dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin de bu yönde önerileri bulunduğunu; Avrupa Birliği vatandaşlarının iki-/çokdilli yetişmeleri için politikalar gerçekleştirdiğini vurguladı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde şu anda konuşulan resmi dillerin yanı sıra 400’ün üzerinde bölgesel dil ile lehçenin yaşadığı ve konuşulduğuna atıf yaptı.

Prof. Dr. Havva Engin, konuşmasının ilerleyen bölümünde, Almanya’da göçmen dillerinin neden yeterince değer görmediği konusuna değindi: Yapılan çalışmalar, konuşulan göçmen dillerinin değerinin, o dilleri konuşan göçmenlerin ülkedeki toplumsal statülerine birebir bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Bundan dolayı, azımsanmayacak sayıda insanın konuştuğu Türkçe, Arapça, Lehçe ve Rusça gibi dillerin "prestijinin düşüklüğü", onların eğitim kurumlarında yeterince dikkate alınmamasına ve öğretilmemesine yol açıyor...

Prof. Dr. Havva Engin, konuşmasının son kısmında, anadilini iyi konuşan öğrencilerin, Almancayı da yüksek düzeyde öğrenip, konuşabildiklerine dair çalışmalardan örnekler sundu.

Tartışma kısmında, Prof. Dr. Engin, katılımcılara ve göçmen dernek temsilcilerine göçmen dillerinin toplumda ve eğitim politikalarında dikkate alınması için önerilerde bulundu ve değişik göçmen dillerinin okullarda hangi modeller çerçevesinde okutulabileceğine yönelik ipuçları verdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme