4 Mart 2015 Çarşamba

Eğitimde Fırsat Adaleti ve Toplumsal Barışın Sağlanması: Göçmen Kökenli Öğrencilerin Okul - Meslek Edinme Sürecindeki Durumu

Prof. Dr. Havva Engin 5 Mart 2015 günü Goethe-Üniversitesi'nde [Grüneburgplatz 1, Goethe-Universität Frankfurt am Main adresinde] düzenlenen "2. Internationale Friedenspädagogik-Konferenz"te "Gesellschaftlicher Frieden durch Bildungsgerechtigkeit: Migrantenjugendliche am Übergang Schule-Berufsausbildung | Eğitimde Fırsat Adaleti ve Toplumsal Barışın Sağlanması: Göçmen Kökenli Öğrencilerin Okul - Meslek Edinme Sürecindeki Durumu" başlıklı bir konuşma yapıyor.

Prof. Dr. Havva Engin'e göre:

"Almanya, uzun yıllardan beri göç toplumu olmasına rağmen, eğitim alanında değişik sosyo-ekonomik katmanlardan gelen öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamakta zorlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda, özellikle meslek eğitimi almak / çıraklık eğitimi yapmak isteyen göçmen kökenli gençler, zorluklarla karşılaşıyor.

Geçmiş yıllarda, göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi alanında sayılarının düşük kalması, onların yeterince şirketlere meslek başvurusu yapmamaları, diplomalarının yetersizliği veya Almancayı iyi konuşamamaları gibi nedenlerle açıklanmaya çalışılmaktaydı.

Günümüzde yapılan çalışmalar, göçmen kökenli gençlerin - onlar yüksek düzeyde Almanca konuşsalar ve iyi bir diplomaya sahip olsalar bile - meslek eğitimi alanında oranlarının Alman öğrencilerin çok gerisinde kaldığını gösteriyor, ki bu daha önce öne sürülen, onların yetersiz olduğu tezini çürütüyor.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı'nın kısa bir süre önce yayınladığı araştırma, göçmen kökenli gençler, meslek eğitimi sunan şirketler /müesseseler tarafından isteyerek veya istemeyerek dışlandığını ortaya koyuyor. Özellikle Türkiye kökenli Müslüman gençler, en çok dışlanmaya mağruz kalan grubu oluşturuyor.

Bakanlığın verdiği verilere göre, „Fachhochschulreife / Hochschulreife“ (lise) diplomasına sahip Türkiye kökenli gençlerin, dual meslek eğitim yeri bulma şansı, Alman gençlere göre, yarı yarıya azalmaktadır. Değinilen verilerde, yüksek dereceli bir diplomanın bile, göçmen kökenli Türkiyeli gençlerinin meslek alanında önünü açmaya yetmediği görülmektedir.

Bu durum, sözkonusu gençlerde, zaman içerisinde toplumsal dışlanmışlık duygusuna kapılma riskini arttırmaktadır ve bu da toplumsal barışı tehdit edebilir anlamına gelmektedir."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme